KAD MĪLESTĪBA DZIMST…

Ar Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu un Jāņa Lūsēna Ziemassvētku Orķestri

Jānis Lūsēns ir viens no romantiskākajiem latviešu mūsdienu komponistiem, kurš turpina latviešu solodziesmas vislabākās, vislatviskākās tradīcijas. Viņa sadarbība ar Ingus Pētersonu un Kristīni Zadovsku ciklā „Mazu brīdi pirms…”, ar Sergeju Jēgeru Aspazijas dzejas ciklā „Tas vārds” ir bijusi ļoti veiksmīga un šie kopdarbi ir guvuši klausītāju atzinību.

Programma „KAD MĪLESTĪBA DZIMST…” ar Zigfrīdu Muktupāvelu un Anci Krauzi ir kā turpinājums jau padarītajam šajā žanrā. Dziesmu ciklā satiekas divi unikālu balsu īpašnieki, kuriem Jānis Lūsēns radījis jaunas 12 dziesmas.  Jānis Lūsēns allaž īpašu nozīmi piešķīris labai dzejai. Līdzās klasiķiem Annai Brigaderei,  Kārlim Krūzam, Jānim Porukam un citiem vienotā noskaņā iekļaujas Ineses Zanderes un citu dzejnieku šodienīgās Ziemassvētku sajūtas. Blakus šīm jaunajām dziesmām koncertā dzirdamas arī agrāk tapušās dziesmas, kuras TV un radio skan katros Ziemassvētkos jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Īpaši izvēlētais Jāņa Lūsēna Ziemassvētku orķestra sastāvs muzikālo ietērpu šim koncertam veido vienlīdz krāsainu un līdzvērtīgu  solistu balsīm.

Šī Ziemassvētku koncerta galvenais uzdevums ir nojaukt laika robežas starp bijušo un esošo, starp bērnības sapņiem un šodienas realitāti. Blakus draiskām,  bērnišķīgām izpausmēm mūzikā un dzejā klausītājs var baudīt bezgalības gaisotni, kas raksturīga Poruka dzejai. Kā uzsver pats Jānis Lūsēns, „šai koncertā gribu radīt sajūtu, ka visi esam savās mājās un tie cilvēki, kas apkārt, ir mūsu draugi un tautieši, kuriem mūsu zemes tradīcijas, vēsture, dzimta un tās turpinājumi no paaudzes paaudzē ir svētākais mantojums, ko saņemam un nododam tālāk. Šeit maz tiek saukts vārdā Dievs, ticība, cerība, mīlestība, tomēr ik vārdā un skaņā jaušama to klātbūtne.